Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2021 yılında %1,1 oldu!

genel-devlet-aciginin-gayrisafi-yurt-ici-hasila-ya-orani-2021-yilinda-1-1-oldu.jpg


Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2020, 2021
3-2(3).jpg


Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2021 yılında %32,5 oldu
Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2020, 2021
3-3(4).jpg


Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL'ye yükseldi
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında %47,4 iken 2021 yılında %45,3'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %27,2'ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı %0,2'ye yükseldi.

Genel devlet vergi ve sosyal katkı gelirleri ve toplam içindeki payı, 2020, 2021
3-4(5).jpg


Kaynak : https://antalyaburada.com/genel-dev...-hasila-ya-orani-2021-yilinda-1-1-oldu/18855/
 
Üst