Şanlıurfa Barosu, yaşanan sorunları raporladı!

Şanlıurfa Barosu Avukat Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezi Şanlıurfa 1 nolu T tipi ve 2 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında yaşanan sorunları rapor yaparak basın açıklaması düzenledi. Açıklama Baro hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşirken toplantıya Baro Başkanı Velat İzol ve Avukatlarda katıldı. “HAK İHLALLERİNİN ARTMASINA YOL AÇMIŞTIR”Açıklama yapan Avukat Kazım Ekinci İnsan Hakları Merkezi Başkanı Nahide Polat Aslan şu ifadeleri kullandı: “Covid-19’un küresel ölçekte yaşanan etkisinin halen devam etmesi, salgın sürecinde cezaevlerinde hak ihlallerinin de artmasına yol açmıştır. Pandemi gerekçe gösterilerek cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin temel hakları ihlal edilmektedir. Şanlıurfa 1 Nolu ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlü olan kişilerin başvurusu üzerine, merkez üyelerimizle hak ihlalleri ile ilgili durumların araştırılması amacıyla 23/09/2021 tarihinde toplamda 13 mahpus ile ceza infaz kurumlarındaki koşullara ilişkin görüşme gerçekleştirilmiştir.“GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULARIN YAPILMASI AMAÇLANMIŞTIR”Bu çalışma ile yaşanan hak ihlalleri noktasında mahpusların sorunlarının tespit edilmesi, raporlama yapılması, kamuoyu ile paylaşılması ve gerekli hukuki başvuruların yapılması amaçlanmıştır. Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret edilen tutuklu ve hükümlülerden alınan beyanlar ve ziyaret esnasında tarafımızca yapılan gözlemler neticesinde yaşanan hak ihlalleri ve tespitlerimiz izah edilmiştir.TESPİTLER VE ÖNERİLERYapılan görüşmeler neticesinde Şanlıurfa 1 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda birçok hak ihlali yaşandığı; yaşanan bu hak ihlallerinin daha önce ziyaret edilen hapishanelerde mahpusların yaşadığı sorunlarla ortaklık gösterdiği gözlemlenmiştir. Kronik bir hal alan ihlallerin başında iletişim, yemek, su sıkıntısı, hijyen sorunu, pandemi sürecinden kaynaklı mahpusların yaşadığı sağlık hakkı ihlali, yine idarenin olumsuz tutumları ve sosyal/kültürel hakların ihlali gibi uygulamalar yer almaktadır. Bu koşullar değerlendirildiğinde tespit ve önerilerimiz şöyledir;1- Cezaevlerinde yaşanan sorunlar hakkında ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara bilgilendirilme ve gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.2- Mahpuslara ulusal ve uluslararası mevzuatın gereği sağlık hakkı korunmalı ve gerekli özen gösterilmelidir. Hastaneye sevkin yapılması gereken durumlarda gecikmeksizin sevkler yapılmalıdır.3- Şanlıurfa’da bulunan ceza infaz kurumalarının en temel ihtiyaçlardan olan su ihtiyacının uzun süredir çözüme kavuşturulmaması sağlık hakkının ihlali boyutuna varmıştır. Mahpusların kişisel temizlik ve genel sağlıklarının korunabilmesi için acilen hijyen malzemelerine erişim sağlanmalı öncelikli olarak su sorununun çözülmesi gerekmektedir.4- Mahpusların iletişim ve yazılı başvuruları konusunda yaşadıkları sorunların çözümü sağlanmalı, cezaevinde yaşanılan olağanüstü durumlarda aile ve avukatlarına sağlıklı iletişim kurabilmelerinin koşulları oluşturulmalıdır.5- Şanlıurfa T Tipi cezaevinde içinde mahpusların diğer koğuşlardaki arkadaşları ve akrabalarıyla mektuplaşması konusunda yaşadıkları sorunlar çözülmelidir.6- Mahpusların pandemi süreci bahane edilerek kısıtlanan havalandırmaya çıkma, sosyal ve kültürel etkinlik hakları için gerekli olanaklar sağlanmalıdır.7- Yaşanılan sorunların kamuoyunda duyarlılık oluşturması ile yetkili kişi ve kurumlara duyurulması açısından kamuoyuyla paylaşılmalıdır.8- Hapishanede kalan mahpusların sağlıklı bir ortamda kalmaları için gerekli temizlik araçları kendilerine verilmeli; pandemi koşulları dikkate alındığında temizlik ve sağlık konularında titiz davranılması gerekmektedir.9- Cezaevlerinde süre gelen hak ihlalleri ve pandemi sürecinin yarattığı etkiler nedeniyle artan hak ihlalleri ulusal ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulması için devlet yetkililerini derhal gerekli çalışmaları başlatmaya davet etmektedir. Ayrıca söz konusu kapalı ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlallerine karşı Adalet Bakanlığını, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nu göreve davet ediyoruz.

Kaynak : https://www.urfanatik.com/haber/7934948/sanliurfa-barosu-yasanan-sorunlari-raporladi
 
Üst